Genrekoden Elevwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Genrekoden Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
30 kr
exklusive moms

Genrekoden är ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Läromedelsserie består av två handböcker, Genrekoden – skriva och Genrekoden – tala, en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av Genrepedagogik.

Genrekoden – Elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna Genrekoden – skriva och Genrekoden – tala. Genrekoden – elevwebb ger eleverna möjlighet att arbeta och träna på egen hand både i skolan och hemma. Här finns bland annat självrättande övningar, varav en del är hämtade från Genrekoden – studiebok 1-3, vidare de genretypiska dragen och ett antal  grammatikfilmer. Exempeltexterna i Genrekoden – skriva och Genrekoden – tala finns inlästa i mp3-format.

  • Artikelnr: 40661807

Produkter i serien