Alla tiders historia lärarweb | Gleerups

Alla tiders historia lärarweb

Av Hans Almgren
Digital produkt
349 kr
exklusive moms

Alla tiders historia lärarweb

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har byggts ut och förändrats med tiden. Läromedlen har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien består av tryckta elevböcker till alla gymnasieskolans kurser i historia samt en lärarwebb med ytterligare material för dig som lärare att använda i undervisningen.

Alla tiders historia Lärarwebb är lärarens komplement till alla de tryckta böckerna i serien – Alla tiders historia Bas, Alla tiders historia 1 b samt Alla tiders historia 2-3. Med denna webb hittar du snabbt och enkelt fördjupande material till varje epok som t ex instuderingsfrågor, arbetsuppgifter, länkar, bildspel och temauppgifter.

Alla tiders historia Lärarwebb i korthet:
• lärarens komplement till de tryckta böckerna i serien
• innehåller fördjupande material till varje epok
• länkar, bildspel och annat användbart i din undervisning

  • Artikelnr: 40662156

Produkter i serien