Den smidiga mellanchefen | Gleerups

Den smidiga mellanchefen

Bok
175 kr
exklusive moms

Människor behöver värdighet och autonomi i arbetet. Om det förvägras dem finns en stark tendens till att de gör motstånd mot sina arbetsvillkor.

Hur försöker anställda upprätta och upprätthålla värdighet och autonomi i sitt arbete? Det är temat för den här boken. Jan Ch Karlsson lyfter på ett intresseväckande sätt fram berättelser om människors motstånd i arbetslivet - berättelser som väcker tankar om hur människor bemöts och vilka konsekvenser det kan få.

Den smidiga mellanchefen är en bok som kan användas som underlag för diskussioner. I inledningen och avslutningen ger författaren en teoretisk grund till området.

Boken riktar sig framför allt till studenter inom personal- och arbetsvetenskap, men kan även vara av intresse för dem som arbetar med personalfrågor, fackliga frågor och liknande. Den kan med fördel användas i case-baserad undervisning.

Jan Ch Karlsson är professor i sociologi vid avdelningen för arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

  • Artikelnr: 40664150
  • Sidor: 148
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2009