Genrekoden Studiebok 1 | Gleerups

Genrekoden Studiebok 1

Bok
81 kr
exklusive moms

Genrekoden är ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Läromedelsserien består av två handböcker, Genrekoden - skriva och Genrekoden - tala, en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.

Genrekoden - Studiebok 1 är en arbetsbok, främst avsedd för årskurs 6/7. Den innehåller sju teman, där de olika genrerna från Genrekoden - skriva respektive tala kommer in på ett naturligt sätt. Varje tema ger eleverna möjlighet att träna ett antal redovisningsformer. Böckerna innehåller även färdighetsträning med ordkunskap, språkriktighet och grammatik som huvudsakligen anknyter till det aktuella temat.

I boken finns också författarporträtt och lästips.

I boken finns även hänvisningar till Genrekoden - antologi. Produkten har utgått och ersatts av Genrekoden - läsa. Under Extramaterial här på Gleerups hemsida finns en pdf med vilka sidor i Genrekoden - läsa som motsvarar de angivna sidorna i Genrekoden - antologi.

 

 

  • Artikelnr: 40664334
  • Sidor: 96
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2009

Produkter i serien