Tänk och Räkna 6 Lärarhandl | Gleerups

Tänk och Räkna 6 Lärarhandl

Bok
820 kr
exklusive moms

Tänk och Räkna 6 Lärarhandl

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

I lärarhandledningen hittar du ett rikt urval av övningar, kopieringsunderlag och utförliga lektionsförslag till varje kapitel. Lärarhandledningen är ett effektivt verktyg som hjälper dig att göra lektionerna varierande och stimulerande.  Facit hittar du på gleerups.se

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna är Lisen Häggblom och Ann Karlberg. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Ann Karlberg är grundskolelärare och arbetar som lärare i matematikdidaktik vid lärarhögskolan i Stockholm.
  • Artikelnr: 40665058
  • Sidor: 270
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2009

Produkter i serien