TitaNO Kemi Elevwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

TitaNO Kemi Elevwebb Individlicens 12 mån

Av Gleerups
Digital produkt
30 kr
exklusive moms

TitaNO Kemi Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken TitaNO Kemi. Webben följer faktabokens kapitelordning och ger pedagogisk, interaktiv träning som leder till resultat. På elevwebben finns introduktionsfilmer som ger eleverna god översikt av vad de olika kapitlen behandlar. Det finns också animationer som underlättar förståelsen av olika kemiska skeenden samt ett stort antal självrättande frågor. Eleverna loggar in från vilken dator som helst - perfekt för extraträning hemma och bra föräldrastöd vid läxläsning.

  • Artikelnr: 40665409

Produkter i serien