TitaNO Fysik Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

TitaNO Fysik Lärarwebb Individlicens 12 mån

Av Gleerups
Digital produkt
295 kr
exklusive moms

TitaNO Fysik Lärarwebb Individlicens 12 mån

TitaNO Fysik Lärarwebb är lärarens komplement till TitaNO Fysik stadiebok. Lärarwebben innehåller samma komponenter som finns i TitaNO Fysik Elevwebb, men därutöver också en bildbank med bilder ur stadieboken lämpliga att projicera i klassrummet som underlag för teorigenomgångar. Här finns också underlag för den experimentella verksamheten i form av demonstrationer, laborationer och andra undersökningar, fördjupande fakta, pedagogiska tips, provbank och bedömningsmaterial, alltså allt det material som normalt förekommer i en lärarhandledning.

Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Författare är Ingrid Monthán, med mångårig erfarenhetsom fysiklärare från olika grundskolor, senast Bjärehovskolan i Bjärred.

  • Artikelnr: 40665423

Produkter i serien