Perspektiv på historien 2-3 | Gleerups

Perspektiv på historien 2-3

Av Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström, Kerstin Martinsdotter, Karin Sjöberg
Bok
399 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.  

Perspektiv på historien 2-3 innehåller elva teman:
Din väg till historien
Historieskrivningens rötter
När historia blev ett skolämne
Diktatorerna skriver historia
Historia i populärkulturen
Historia blir en vetenskap
Källkritik
Från beskrivning till förklaring
Andra perspektiv på historien
Att söka sanningen om det förflutna
Att genomföra en historisk undersökning

Läromedlet vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3. Här behandlas, förutom moderna sätt att använda historia, även en rad historievetenskapliga aspekter på ämnet, samt historieskrivningens rötter och dess utveckling som skolämne. I läromedlet finns rikligt med övningar och uppgifter som tränar eleverna i att värdera, analysera och bedöma historiska texter. Läromedlet kan med fördel kombineras med seriens temaböcker: Socialhistoria och Kulturhistoria eller med andra tematiska texter och ger en utomordentlig grund för egna historiska arbeten. Sista kapitlet handlar om just hur man genomför ett eget arbete i historia.

Perspektiv på historien 2-3 i korthet:
• för gymnasiekurserna Historia 2 och
• rikligt med övningar som tränar eleverna i att värdera, analysera och bedöma historiska texter
• kan med fördel kombineras med seriens temaböcker eller andra tematiska texter

  • Artikelnr: 40665980
  • Sidor: 248
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien