GEO - digitala bilder | Gleerups

GEO - digitala bilder

Bok
1 692 kr
exklusive moms

GEO - digitala bilder

GEO – digitala bilder innehåller cirka 200 teckningar eller illustrationer och ett 90-tal fotografier ur boken Geo – geografi för gymnasiet. Fotografierna har främst naturgeografiska motiv.

Till CD-skivan GEO – digitala bilder har författarna Bo Andersson och Thomas Schellenberg valt de viktigaste illustrationerna och fotografierna ur sin bok GEO – geografi för gymnasiet. Skivan fungerar utmärkt som ett komplement även till andra läroböcker i geografi på gymnasiet.

För att visa bilderna krävs att programmet Adobe Acrobate Reader är installerat på datorn.

Jorma Happonen och Jonny Hallberg har gjort merparten av illustrationerna, övriga illustratörer är Mats Lind och Lennart Persson.

 

  • Artikelnr: 40666246
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2009