FORMA Språket Skriva A | Gleerups

FORMA Språket Skriva A

Av Richard Hulten
Bok
62 kr
exklusive moms

Forma Språket är utvecklat utifrån Lgr 11. Varje kapitel inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation över kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, nu kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig.

Fördjupa, träna mer och öva lite till
Forma Språkets fördjupningshäften ger möjlighet till ännu mer språkträning. Du kan välja böcker efter de behov som dina elever har. Böckerna går att använda mycket flexibelt, för extra träning i skolan eller som läxböcker.

Forma Språket Skriva A
Skriva A innehåller övningar som utvecklar elevernas självständiga skrivande. I boken arbetar eleverna med:


• Stor bokstav, punkt och frågetecken
• Skriva tankekarta
• Skriva lista
• Skriva berättelse
• Skriva faktatext

Forma Språket passar dig som:
• söker ett läromedel som följer Lgr-11 och hjälper alla elever att nå kunskapsmålen
• vill ha hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper
• vill ha varma och engagerande tester som inspirerar eleverna att läsa och diskutera
• har en IWB och vill arbeta laborativt och digitalt med materialet

Huvudförfattare till Forma Språket är Rickard Hultén. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.

  • Artikelnr: 40667663
  • Sidor: 32
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010

Produkter i serien