Genrekoden Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Genrekoden Lärarwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
295 kr
exklusive moms

Genrekoden är ett basläromedel i svenska för grundskolans årskurs 6/7-9. Läromedelsserien består av två handböcker, Genrekoden – skriva och Genrekoden – tala, en antologi, tre studieböcker samt två webbtjänster. Arbetssättet i Genrekoden är inspirerat av genrepedagogik.

Genrekoden – Lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta böckerna Genrekoden – skriva och Genrekoden – tala.  Lärarwebb är en digital lärarhandledning med bland annat presentation av materialet och stadieplanering. Här finns också temaförslag samt en hel del lektionstips och uppgifter som kan användas direkt men också bearbetas och anpassas efter klassens behov. Innehållet hänvisar till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi.

Genrekoden – Lärarwebb innehåller också fler "Tala om bilden", länktips samt en översiktlig genomgång av genrepedagogik.

Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

  • Artikelnr: 40668035

Produkter i serien