Perspektiv på historien 50p | Gleerups

Perspektiv på historien 50p

Bok
349 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.  

Perspektiv på historien 50p innehåller åtta teman:
Vägar till historien
Källkritik
Historien epok för epok
Det moderna samhällets framväxt
Västerlandet erövrar världen
Från krig till krig
Efterkrigstiden
Efter 1989

Läromedlet är framtaget för kursen Historia 1a1 och har en kronologisk struktur med utgångspunkt i slutet av 1700-talet. Här finns övningar och rutor som ger fördjupning och konkretion. Läromedlet innehåller en kort diskussion om vad ämnet historia är, ett matnyttigt kapitel om källkritik och en epoköversikt från de första människorna fram till upplysningen. Här finns också dokumentövningar och sammanfattningar som avslutar varje kapitel samt frågor och arbetsuppgifter av olika karaktär.

Perspektiv på historien 50p i korthet:
• för gymnasiekursen Historia 1a1
• kronologisk struktur med utgångspunkt i slutet av 1700-talet
• intresseväckande rutor som ger fördjupning och konkretion
• dokumentövningar, sammanfattningar, frågor och arbetsuppgifter av olika karaktär

  • Artikelnr: 40671547
  • Sidor: 312
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien