Repstegen Taluppfattning positionssystemet | Gleerups

Repstegen Taluppfattning positionssystemet

Av Kerstin Bjerborn, Agnete Wiedling Fernandes
Bok
60 kr
exklusive moms

Repstegen - repetition steg för steg, är ett diagnos- och träningsmaterial som omfattar den grundläggande matematiken för skolår 4-6. Materialet lämpar sig väl för elever på högre stadier som behöver reparera brister i grunderna men är även lämpligt att använda som repetition inför de nationella proven. I serien ingår både diagnos- och träningshäfte som omfattar taluppfattning, de fyra räknesätten, bråk, procent, enheter och tid.

I Repstegen Taluppfattning positionssystemet finns uppgifter för att skapa förståelse för positionssystemets uppbyggnad och siffrornas olika värde i ett tal. De olika genomgångarna innehåller Positionssystemet/Talsystemet, Växling, Positionskort, Talen 0-1000, Tusenkompisar samt Är lika med/är inte lika med. I Repstegen Taluppfattning finns också ett häfte som behandlar 0-100.

Repstegen passar dig som:
• söker ett diagnos- och träningsmaterial som omfattar den grundläggande matematiken för årskurs 4-6
• har elever på högre stadier som behöver reparera brister i de matematiska grunderna
• söker material som repetition inför de nationella proven

Författare till Repstegen Taluppfattning positionssystemet är Kerstin Bjerborn, montessorilågstadielärare och specialpedagog och Agnete Wiedling Fernandes, lågstadielärare och specialpedagog.

  • Artikelnr: 40671592
  • Sidor: 40
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010

Produkter i serien