Reflex 123 | Gleerups
449 kr
exklusive moms

Reflex 123

Reflex är ett heltäckande läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Serien har böcker för alla gymnasiets kurser i samhällskunskap. Böckerna är uppskattade för sina välstrukturerade texter, verklighetsnära exempel och sin rena layout. I serien ingår en elev- och lärarwebb med ytterligare material.

Reflex 123 täcker de tre kurserna 1, 2 och 3 för de studieförberedande programmen.

Reflex 123 ger en utförlig faktabakgrund för samhällskunskapsämnets alla delar. Ett enkelt språk och en tydlig struktur gör den lätt att arbeta med för både lärare och elever. Olika samhällsfrågor belyses ur såväl samhälls- som individperspektiv. Speciellt uppskattade har bokens ekonomikapitel blivit. Texterna kompletteras med många diskussionsväckande bilder, statistik och tabeller. Fallstudier, case, finns i varje kapitel och gör teorin mer verklighetsanknuten.

Genom en överskådlig formgivning, en detaljerad innehållsförteckning och ett fylligt register är boken väl ägnad att fungera som referensbok vid elevarbeten.  I innehållsförteckningen framgår vilka kapitel är ämnade för vilken kurs.

Till varje kapitel finns såväl repetitionsfrågor som diskussionsuppgifter. Det finns även förslag till fördjupningsuppgifter av olika svårighetsgrad.

Reflex 123 passar dig som:

  • Vill ha en utförlig och heltäckande lärobok
  • Vill stimulera eleverna till diskussion och eget tänkande
  • Vill kunna komplettera med inspirerande digitalt material

Författare är Hans Almgren, lektor i historia och samhällskunskap i Arboga, Stefan Höjelid, verksam vid Växjö universitet och Erik Nilsson, adjunkt i samhällskunskap och historia, Söderköping. Alla tre har skrivit många läromedel både för gymnasiet och högstadiet.

 

 

  • Artikelnr: 40672094
  • Sidor: 476
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien