Kompass till samhällskunskap 50 p | Gleerups

Kompass till samhällskunskap 50 p

Bok
299 kr
exklusive moms

Kompass är en serie böcker i samhällskunskap för gymnasiet. Kompass-seriens ambition är att vara ett läromedel där alla samhällskunskapens olika moment finns med, presenterade på ett enkelt sätt. Serien passar de elever som vill ha en enkelt skriven, konkret samhällskunskapsbok.

Kompass till samhällskunskap 50 är skriven för att passa 50p kursen i samhällskunskap för gymnasieskolans yrkesinriktade program, kurs 1a1.

Boken är tydligt strukturerad och skriven på ett lätt tillgängligt språk. Fakta tas upp med verkligheten som bas och sätts i sitt vardagliga sammanhang. Analysuppgifter och intervjuer levandegör materialet. Boken är rikt illustrerad med både bilder och grafik och har en luftig, tillgänglig layout.

Varje kapitel avslutas med uppgifter och övningar av olika svårighetsgrad. Alla bokens texter är inlästa och fritt tillgängliga som mp3-filer. Du kommer åt ljudfilerna från gleerups.se under fliken "Extramaterial".

Kompass till samhällskunskap 50 passar dig som:

  • Vill ha en bok med enkelt språk
  • Vill ha texter med tydlig koppling till vardagslivet
  • Vill ge lässvaga elever och elever med dyslexi extra stöd

Författare till Kompass till samhällskunskap 50 är Maria Eliasson och Gunilla Nolervik, gymnasielärare verksamma inom Jämtlands gymnasium. Båda har mångårig erfarenhet av undervisning på yrkesprogrammen.

Kompass 50 finns också som interaktiv bok.

  • Artikelnr: 40672100
  • Sidor: 204
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien