Lekarkivet i förskolan | Gleerups

Lekarkivet i förskolan

Av Gabriella Fromholt
Bok
335 kr
exklusive moms

Lekarkivet i förskolan - lekar, ramsor sånger och leksagor för samarbete och glädje

Barn utvecklas i lek. Genom lek lär de sig att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. Ledarens roll i leken är viktig, dels som förebild och dels som medlare och observatör. I boken får du hjälp med vad du som pedagog ska tänka på när du leder en grupp i lekar, samt hur du kan använda bokens andra delar. Sångerna och ramsorna är nyskrivna och har ofta rörelser till. Leksagorna fungerar så att du som ledare läser en saga medan barnen lyssnar och följer med i sagan genom att göra rörelser och ljud till. Sagan blir levande, språket utvecklas och barnens fantasi får utlopp.

Boken är rikt illustrerad med fantastiska bilder i fyrfärg. 

Lekarkivet i förskolan är en av flera böcker i vår nya serie "Lärandet i leken". Böcker i denna serie garanterar en lättillgänglig fortbildning som utår från läroplanens mål och riktlinjer för förskolan och som hjälper dig att ge barn möjlighet att utvecklas i glädje. Fånga lärandet i leken och led barnen i framstegen!

  • Artikelnr: 40672360
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010

Produkter i serien