Matteskatten | Gleerups

Matteskatten

Av Rose-Marie Eriksson
Bok
381 kr
exklusive moms

Boken Matteskatten är en riktig matteskattkista, fylld av spännande förslag på upptäcktsfärder och lekfulla aktiviteter, som utmanar och främjar de yngre barnens matematiska utveckling och tänkande. Här beskrivs ett konkret arbetssätt där barnen får möta matematiken i kombination med utomhuspedagogik, lek och rörelse, utan att det känns skolaktigt. Genom att fånga lärandet i leken kan du som pedagog visa barnen möjligheter och leda dem i deras matematiska utveckling.

Bokens syfte är att ge pedagoger i förskolan kunskap och inspiration till ett lekfullt matematikarbete som känns meningsfullt, utvecklande och roligt för såväl barn som vuxna. Genom arbetssättet ges även föräldrar insyn i verksamheten.

  • Artikelnr: 40672469
  • Sidor: 112
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2010