NO-tips och idéer i skolan | Gleerups

NO-tips och idéer i skolan

Av Lisbeth Brogren; Sune Jonasson
Bok
375 kr
exklusive moms

NO-tips och idéer i skolan

Grundtanken i ett naturvetenskapligt arbetssätt betonar vikten av att kunna observera, göra förutsägelser och formulera hypoteser. Bokens välstruturerade och lättillgängliga form ger dig möjlighet att inspirera dina elever i deras arbete med naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser med glädje och nyfikenhet. Experimenten och laborationerna i boken utmanar eleverna, stimulerar tankeprocssen och ger enkla och lättförståelig förklaringar på händelser i vardagen.
  • Artikelnr: 40673190
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien