Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Faktabok | Gleerups

Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Faktabok

Bok
459 kr
exklusive moms

Take off 1 och 2 tar sin ansats i företagande och entreprenörskap helt anpassad till GY 2011 och kombinerar kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Läromedlet utgår från de naturliga delarna i företagarprocessen och ger en helhetsbild genom stegen: Starta, Planera, Driva och Utvärdera. Med Take off får eleverna en grundläggande förståelse för ämnet företagsekonomi.

Du får bland annat följa företagarna Emelie och Niklas, hotellägare i fjällvärlden. Deras lilla företag löper som en röd tråd genom boken. Vikten av noggranna omvärldsanayser, fungerande nätverk och allt annat som ligger till grund för ett framgångsrikt entreprenörskap diskuteras. Stor vikt läggs vid att visa kontaktvägar till myndigheter och andra organisationer. Du finner också en omfattande ordlista med svenska och engelska ekonomiska termer.

Take off passar dig som:

  • vill ha ett inpirerande och pedagogiskt verkyg som sätter entreprenörskap i fokus.
  • vill ha en tydlig struktur som utgår från företagarprocessen
  • vill ha ett heltäckande lärverktyg  som tydligt kopplar företagandets verklighet till gy11:s kurser Företagsekonomi 1 och 2.

Författarteamet Lars Eriksson, Helén Hurtigh, och Susann Sörensson har tillsammans en bred erfarenhet av undervisning i företagsekonomi och av att driva och utveckla företag.

Take off 1 och 2, fakta finns också som interaktiv bok.

  • Artikelnr: 40673619
  • Sidor: 412
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien