Hur med natur - Naturvetenskap i förskolan | Gleerups

Hur med natur - Naturvetenskap i förskolan

Av Linn Austli
Bok
361 kr
exklusive moms

I Hur med natur finns över 50 inspirerande övningar för barngrupper i förskola och förskoleklass och som inspirerar även på lågstadiet och i fritidsverksamhet. Övningarna är ordnade efter årstid. De kan genomföras på ett enkelt sätt och är utformade så att de underlättar för dig i din verksamhet. Varje övning har ett syfte, en materialöversikt, tankar till pedagogen och är kopplad till ett eller flera mål i den reviderade Lpfö98. Här finns även fakta och frågeställningar att arbeta med.

Boken innehåller också tips kring bl.a. dokumentation och miljöarbete. För att du ska känna dig trygg utomhus med barn får du råd om allt från trafiksäkerhet till hur du ska hantera ormbett. Här finns dessutom förslag på böcker att läsa i samband med övningarna samt små faktarutor att kopiera och visa barn och föräldrar.

Boken innehåller underbara illustrationer.

  • Artikelnr: 40673633
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012