Prestanda Startblock P 4.0 | Gleerups

Prestanda Startblock P 4.0

Bok
299 kr
exklusive moms

Prestanda Startblock P 4.0

Prestanda Startblock P innehåller praktiska utbildningsmoment, övningar, för  två programgemensamma kurser på gymnasiets Fordon- och transportprogram.

- Fordons- och transportbranschens villkor …
- Fordonsteknik – introduktion

Övningsmaterialet Startblock är inte indelat efter kapitel i faktaböckerna. Istället är övningarna en tolkning av ämnes- och kursmål till konkreta praktiska utbildningsmoment som är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Arbetet i momenten leder eleven att nå de mål som finns i ämnet och kursen. Vi kallar övningarna för uppdrag, moment. Varje moment har teoretiska instuderingsfrågor, praktiska instruktioner och en uppföljning.

- Teoretiska instuderingsfrågor för momentet finns i Startblock T
- Praktiska delen av momentet finns i Startblock P
- Uppföljningen, kunskapstestet, för momentet finns i FT-Test Startblock

I T-delen av momentet arbetar eleven med instuderingsuppgifter mot Basboken och Branschkunskap. Det kan ses som en förberedelse till att göra momentet praktiskt på verkstadsgolvet eller som efterbearbetning, fördjupning, efter att momentet utförts i praktiken. Fördelen med att T ligger separat är dels att den här delen av momentet kan göras på andra platser än i verkstaden, dels på andra tider än under den verkstadsförlagda tiden.

I P-delen av momentet tränar eleven att arbeta praktiskt på ett yrkesmässigt sätt med hänsyn till utrustnings- och verktygsval. Det ger eleven möjlighet till att träna och utveckla metod, färdighet och handlag. Efter att arbetet är utfört kan eleven bedöma resultatet tillsammans med läraren. Praktiskt arbete under kontrollerade former är en viktig förutsättning för en utveckling inom yrket.

Varje moment har en uppföljning, ett kunskapstest, FT-Test där alla frågor rättas automatiskt. För att täcka ämnesmål och centralt innehåll i kurserna bör både Startblock P och T användas. Facit för den tryckta versionen av Startblock T finns i de digitala lärarversionerna av Basboken och Branschkunskap.

Författare är Kjell Anund, Sven Larsson och Anders Ohlsson. Alla verksamma som lärare på FT-programmet.

  • Artikelnr: 40673824
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien