Språkgalleriet Skriva o berätta 2 | Gleerups

Språkgalleriet Skriva o berätta 2

Bok
422 kr
exklusive moms

Språkgalleriet Skriva och berätta 2

Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i meningsfulla sammanhang. I serien finns kopieringmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Övningarna går att arbeta med på egen hand, parvis eller gemensamt i klassen.

Skriva och berätta 2 innehåller 36 kopieringsunderlag. I boken finns också en tydlig lärarhandledning. Materialet är en fristående fortsättning av Skriva och berätta 1 och rekommenderas för årskurs 3-4.

Skriva och berätta 2 fungerar bra tillsammans med Läsa och förstå 2. Under samma rubriker i innehållsförteckningen finner ni övningar som kompletterar varandra.

Skriva och berätta 1 innehåller övningar som tränar elevens förmåga att skriva olika typer av texter. Arbetet inleds med högläsning, där eleverna bekantar sig med bokens huvudpersoner; Lina och Leo. Denna övergripande berättelse skapar ett meningsfullt sammanhang för de övningar som sedan presenteras. I den gemensamma starten skapar läraren förutsättningar för eleverna att arbeta vidare individuellt eller i mindre grupper. En del övningar kan följas upp gemensamt i klassen, eftersom de uppmuntrar till diskussion.

Bokens avsnitt:

Skriva berättande texter Skriva faktatexter Skriva dialoger Skriva åsikter och ta ställning Skriva personliga texter Beskriva personer och platser

Språkgalleriet passar dig som:

söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning vill erbjuda dina elever ett meningsfullt sammanhang i vilket deras språk kan utvecklas med hjälp av tydliga stödstrukturer

Författare är Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson.

  • Artikelnr: 40673909
  • Sidor: 82
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien