Språkgalleriet Bokstäver o ord 2 | Gleerups

Språkgalleriet Bokstäver o ord 2

Bok
422 kr
exklusive moms

Språkgalleriet Bokstäver och ord 2

Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. Författarna har strävat efter att i hög grad utveckla elevernas språk i meningsfulla sammanhang, där elevernas egna röster är viktiga. I serien finns kopieringmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Övningarna går att arbeta med på egen hand, parvis eller gemensamt i klassen.

Bokstäver och ord 2 är en del av Språkgalleriet och innehåller 36 kopieringsunderlag. I boken finns också en tydlig lärarhandledning. Materialet är en fristående fortsättning av Bokstäver och ord 1 och rekommenderas för årskurs 3-4.

I böckerna med kopieringsunderlag presenteras språkutvecklande övningar på flexibla arbetsblad. Övningarna kan göras i valfri ordning och det går enkelt att sätta ihop individuellt anpassade häften till dina elever. Materialet går att arbeta med gemensamt i klassen, individuellt eller i mindre grupper.

Bokstäver och ord 2 innehåller övningar som utvecklar elevens språkkänsla och ordförråd. De olika arbetsbladen tränar:

Alfabetisk ordning Ordkunskap Ordklasser Stavning

Språkgalleriet passar dig som:

söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur vill ha ett flexibelt material

Författare är Kristina Nordström, grundskollärare.

  • Artikelnr: 40673923
  • Sidor: 82
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien