Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Lärarhandl 2:a uppl | Gleerups

Take Off Företagsekonomi 1 och 2 Lärarhandl 2:a uppl

Av Magnus Arleborn, Lars Eriksson, Helén Hurtigh, Gunvor Lagerborg Andersson, Susann Sörensson
Bok
1 795 kr
exklusive moms

Take off 1 och 2 tar sin ansats i företagande och entreprenörskap helt anpassad till Gy 2011 och kombinerar kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Läromedlet utgår från de naturliga delarna i företagarprocessen och ger en helhetsbild genom stegen: Starta, Planera, Driva och Utvärdera. Med Take off får eleverna en grundläggande förståelse för ämnet företagsekonomi.

Till faktaboken och övningsboken finns denna lärarhandledning med cd. I lärarhandledningen finner du allt material du behöver som lärare: facit till frågor i faktabok och övningsbok, provbank, ca 170 redigerbara  PowerPoint-bilder samt större övergripande tematiska uppgifer för samarbete med andra ämneskategorier.

Take off passar dig som:

  • vill ha ett inpirerande och pedagogiskt verkyg som sätter entreprenörskap i fokus.
  • vill ha en tydlig struktur som utgår från företagarprocessen
  • vill ha ett heltäckande lärverktyg som tydligt kopplar företagandets verklighet till gy11:s Företagsekonomi 1 och 2.

Författarteamet Magnus Arleborn, Lars Eriksson, Helén Hurtigh, Gunvor Lagerborg Andersson och Susann Sörensson har tillsammans en bred erfarenhet av undervisning i företagsekonomi och av att driva och utveckla företag.

  • Artikelnr: 40673992
  • Sidor: 335
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien