Codex - Privatjuridik Lärarhandl | Gleerups

Codex - Privatjuridik Lärarhandl

Bok
1 540 kr
exklusive moms

Codex - Privatjuridik Lärarhandl

Codex Privatjuridik är anpassad för ämnesplanen i Gy 2011. Codex Privatjuridik behandlar juridiska frågor som kan uppstå i våra vardagsliv. Från familj, boende och försäkringar, till arbete, brott och straff och internationell rätt. Varje kapitel avslutas med uppgifter som återkopplar till innehållet.

Till boken finns denna fylliga lärarhandledning med planeringsförslag, lösningar, extrafrågor,  juridiska dokument, rättsfallskola m m. Codex Privatjuridik är framtagen för gymnasieskolan och komvux, men passar även annan studieverksamhet och är också lämplig för den som vill fördjupa sig på egen hand.

Codex passar för dig som

  • söker ett väl beprövat läromedel
  • vill ha ett material med enkelt språk och tydlig struktur
  • vill ha ett läromedel skrivet av erfarna och verksamma jurister och lärare.

Författarna till Codex är: Martin Silander som är ekonomie magister och gymnasielärare, Per Fischier som är advokat i Stockholm, Helén Kinnman som verkar som advokat i Malmö/Lund samt Eva Rosén Ericsson som är livjurist och arbetar i försäkringsbranschen.

 

  • Artikelnr: 40674012
  • Sidor: 180
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012