Syntes Kemi 1 2:a uppl | Gleerups

Syntes Kemi 1 2:a uppl

Bok
499 kr
exklusive moms

Syntes kemi 1 är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011. Det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Syntes kemi 1 finns både som en tryckt elevbok och som ett digitalt läromedel. Här finns basen i din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.

Syntes kemi 1 innehåller elva teman:
Den gudomliga konsten
Kunskap om materia
Periodiska systemet
Atomer håller ihop
Att skriva reaktionsformler
Kemiska beräkningar
Syror och baser
Lite mer om kemiska reaktioner
Oxidation och reduktion
Analytisk kemi
Organisk kemi

Eleverna får arbeta med lösta exempeluppgifter, återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk gör kemin intressant och spännande. Här finns en stor mängd övningsuppgifter i varierande svårighetsgrad och sammanfattningar i slutet av varje kapitel.

Syntes kemi 1 i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• är ett basläromedel med digitala komponenter
• innehåller en stor mängd övningsuppgifter i varierande svårighetsgrad
• i det digitala läromedlets lärarversion finns ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

  • Artikelnr: 40674180
  • Sidor: 304
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien