Syntes Kemi 2 2:a uppl | Gleerups

Syntes Kemi 2 2:a uppl

Bok
499 kr
exklusive moms

Syntes kemi 2 är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011. Det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Syntes kemi 2 består av elevbok och digitalt läromedel. Här finns basen i din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.

Syntes kemi 2 innehåller sex teman:
Snabbt eller långsamt
Kemisk jämvikt
Organisk kemi
Makromolekyler
Cellen i funktion
Analytisk kemi

Eleverna får arbeta med lösta exempeluppgifter, återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk gör kemin intressant och spännande. Här finns en stor mängd övningsuppgifter i varierande svårighetsgrad och sammanfattningar i slutet av varje kapitel.

Syntes kemi 2 i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• är ett basläromedel med digitala komponenter
• innehåller en stor mängd övningsuppgifter i varierande svårighetsgrad
• i det digitala läromedlets lärarversion finns ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

  • Artikelnr: 40674197
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien