Perspektiv på historien Plus | Gleerups

Perspektiv på historien Plus

Bok
499 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien Plus

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.  

Perspektiv på historien Plus innehåller 12 teman:
Vägar till historien
Källkritik
Forntiden
Antiken
Medeltiden
Nya tider, nya världar
Revolutionernas tidevarv
Ideologier och nationalism
Imperialismens epok
Från krig till krig
Kallt krig och kolonial frigörelse
Efter 1989

Detta är ett läromedel för kursen Historia 1b som är mer omfattande än Perspektiv på historien 1b. Läromedlet är en fyllig, kronologisk framställning av historien från äldre tider till idag. Stor vikt har lagts vid att ge boken ett lättillgängligt språk och rikligt med pedagogiskt material i form av uppgifter och övningar. Texterna varvas med övningar och rutor som ger fördjupning och konkretion. Övningarna – som till största delen bygger på olika dokument, till exempel brev, foton, affischer med mera – ger eleverna möjlighet att öva sina färdigheter som historiker.

Perspektiv på historien Plus i korthet:
• för gymnasiekursen Historia 1b
• fyllig, kronologisk framställning
• lättillgängligt språk och rikligt med pedagogiskt material
• intresseväckande rutor som ger konkretion och fördjupning

  • Artikelnr: 40674456
  • Sidor: 552
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien