Perspektiv på historien Socialhistoria | Gleerups

Perspektiv på historien Socialhistoria

Bok
399 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna samt digitala läromedel.  

Perspektiv på historien – Socialhistoria innehåller tretton teman:
Vad är socialhistoria?
Årstafrun – en adelsdam bland pigor och drängar
Ståndssamhället i ideal och verklighet
Adeln – godsets herre och statens tjänare
Lantprästen
Borgare – ett ord med historia
Bönder
Arbetets villkor under tre industriella revolutioner
Perspektiv på befolkningshistorien
Migrationshistoria – människor i rörelse
De utsatta barnen – barn och utanförskap under 600 år
Från hemmafruideal till jämställdhetskontrakt
Sexualitet – lagar, regler och normer under 150 år

Läromedlet är en temabok i historia som primärt är avsedd för kurserna Historia 2 och 3. Den passar särskilt bra i kombination med Perspektiv på historien 2-3 och vänder sig i första hand till elever som studerar på de studieförberedande programmen. Läromedlet består av artiklar av professionella historiker. Lars och Örjan Nyström har medverkat som både författare och redaktörer. Boken tar upp en rad intressanta socialhistoriska teman som alla bidrar till att bredda och fördjupa studierna i historia. Läromedlet är tänkt att användas i arbetet med olika historiska epoker. Tonvikten ligger på de senaste århundradena och Sverige. Här finns ett antal artiklar som behandlar var och en ett särskilt område eller tema, tar upp historiska problem och frågeställningar samt belyser vilket material forskarna arbetat med för att få kunskap om det som skildras. Efter varje artikel finns det uppslag till diskussionsuppgifter och ibland dokument att arbeta med i lite större övningar.

Perspektiv på historien – Socialhistoria i korthet:
• temabok för kurserna Historia 2 och 3
• innehåller artiklar av professionella historiker
• behandlar en rad intressanta socialhistoriska teman
• diskussionsuppgifter efter varje artikel

  • Artikelnr: 40674463
  • Sidor: 260
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien