Perspektiv på historien Socialhistoria | Gleerups

Perspektiv på historien Socialhistoria

Bok
399 kr
exklusive moms

Perspektiv på historien  Socialhistoria är en temabok i historia för primärt för kurserna 2 och 3 på gymnasiet. Den passar särskilt bra i kombination med boken Perspektiv på historien 2-3.

Boken innehåller ett tiotal artiklar av professionella historiker. Lars och Örjan Nyström har medverkat som både författare och redaktörer. Varje artikel behandlar ett särskilt område eller problem, tar upp historiska problem och frågeställningar och belyser vilket material forskarna arbetat med för att få kunskap om det som skildras.

Boken innehåller kapitel om utsatta barn genom tiderna, kvinnornas situation inom adeln, som hemmafruar och i familjen. Andra avsnitt behandlar ståndssamhället, migration och arbetslivet. Boken kan läsas som en helhet, en kursbok eller som ett komplement till andra kursböcker.

Efter varje artikel finns det uppslag till diskussionsuppgifter och ibland dokument att arbeta med i lite större övningar.

Författare är utöver Lars Nyström och Örjan Nyström, historikerna Carin Bergström, Kristina Ekero Eriksson, Mats Hayen, Helena Hill, Daniel Larsson, Torbjörn Nilsson, Staffan Stranne och Johan Svanberg.

 

  • Artikelnr: 40674463
  • Sidor: 260
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien