Briljant Svenska Lärarwebb 2 Individlicens 12 mån | Gleerups

Briljant Svenska Lärarwebb 2 Individlicens 12 mån

Av Gleerups
Digital produkt
225 kr
exklusive moms

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3.  Varje årskurs består av textbok med tillhörande cd, arbetsbok, lärarhandledning, lärarwebb och elevwebb. För åk 1 finns även en alfabetsbok.

Lärarwebbarna är lärarens komplement till de tryckta böckerna. Lärarwebbarna innehåller allt som finns i respektive elevwebb, d.v.s. spelliknande övningar inom olika språkliga moment. Dessutom innehåller lärarwebbarna underlag för det gemensamma arbetet:

  • Textböckerna med alla texter och bilder inlagda där texterna är inlästa av en känd skådespelare.
  • Verktygslåda som gör det möjligt att arbeta interaktivt med text, bild och ljud
  • Hjälpfunktion med inspirerande pedagogiska tips på hur du och din klass kan använda de olika funktionerna i verktygslådan.

Använd lärarwebbarna för att skapa förförståelse inför arbetet med de olika kapitlen och tillsammans med eleverna laborera och reflektera över språk och innehåll. Detta bidrar till att ge eleverna en god språkkänsla och en bra intonation.

Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebbarna för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Briljant svenska passar dig som:
• Vill ha ett lärverktyg som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk
• Vill ha digitala komponenter i form av inlästa texter till varje textbok samt lärarwebbar och elevwebbar
• Vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur som ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på
• Vill ha en sammanhållen story med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö som gör att eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån det

Författare till Briljant svenska är Bim Wikström, Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell. Bim Wikström är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga. Birgitta Emanuelsson är lärare och har skrivit ett flertal läromedel. Både Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Marianne Petrén är specialpedagog och har skrivit flera läromedel.

 

  • Artikelnr: 40674579

Produkter i serien