Språkgalleriet Lässmart B | Gleerups

Språkgalleriet Lässmart B

Bok
52 kr
exklusive moms

Språkgalleriet Lässmart A, B och C

Språkgalleriet Lässmart A, B och CLässmart A rekommenderas för årskurs 1-2, Lässmart B för årskurs 2-3 och Lässmart C för årskurs 3-4. Böckerna är utarbetade med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som utgångspunkt. Böckerna går utmärkt att kombinera med andra delar av Språkgalleriet.

Lässmart är böcker som utvecklar elevens förmåga att läsa, förstå och tolka texter på ett medvetet och reflekterande vis. Texterna och övningarna handlar om barnen Samuel, Hanna och Muhammed och berör vardagliga ämnen som alla barn kan känna igen sig i. Insprängt i berättelsen finns också andra typer av texter, som t ex dikter, faktatexter, listor och brev. Eleverna får alltså möta olika typer av texter i ett meningsfullt sammanhang.

Varje bok avslutas med ett tillämpningskapitel där eleven får visa att han eller hon utvecklat sin förmåga att läsa på ett medvetet och reflekterande vis. Böckerna innehåller en del övningar som lämpar sig för redovisning eller diskussion i klassen.

Språkgalleriet passar dig som:

söker ett målrelaterat lärverktyg med en tydlig struktur vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning vill erbjuda dina elever ett meningsfullt sammanhang i vilket deras språk kan utvecklas med hjälp av tydliga stödstrukturer

Författare: Mattias Brand

  • Artikelnr: 40674616
  • Sidor: 32
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien