Context 1 Student's Web Individlicens 12 mån | Gleerups

Context 1 Student's Web Individlicens 12 mån

Av Tony Cutler
Digital produkt
39 kr
exklusive moms

För större inköp av elevwebbar, vänligen kontakta Gleerups kundservice för prisuppgift.

Context 1 Student's Web är elevens komplement till den tryckta boken Context 1.

Elevwebben innehåller videofilmer, extra lästexter, test, och en mängd interaktiva övningar samt extra listening-övningar.

Context 1 passar dig som:

  • undervisar på ett högskoleförberedande program
  • vill utmana och engagera alla dina elever – även de duktigaste
  • vill arbeta med engelskan på ett nytt sätt, mer likt svenskundervisningen – språket blir ett pålitligt verktyg
  • vill göra eleverna medvetna om sin inlärning och få dem att känna att de gör framsteg
  • vill komplettera med inspirerande lärar- och elevwebbar

Författare till Context 1 Student's Web är Tony Cutler. Tony är sedan många år verksam som pedagog, läromedels- och pjäsförfattare i Storbritannien.

Context 1 finns också som interaktiv bok.

  • Artikelnr: 40674821

Produkter i serien