Context 2 Student's Web Individlicens 12 mån | Gleerups

Context 2 Student's Web Individlicens 12 mån

Av Tony Cutler
Digital produkt
39 kr
exklusive moms

För större inköp av elevwebbar, vänligen kontakta Gleerups kundservice för prisuppgift.

Context 2 Student's Web är elevens komplement till den tryckta boken Context 2.

Elevwebben inspirerar till självständiga studier. Till varje kapitel i huvudboken finns det: introduktionsvideo, massor av interaktiva övningar (bl.a. korsord, questionnaires & quizzer, ordövningar, ordbildningsövningar, extra lästexter) och ljudfiler till texterna i boken. Mycket av materialet är kopplat till innehållet i huvudboken, men det finns också en mängd material som leder utanför boken, även friare övningar.

Context 2 passar dig som:

  • undervisar på ett högskoleförberedande program
  • vill utmana och engagera alla dina elever – även de duktigaste
  • vill arbeta med engelskan på ett nytt sätt, mer likt svenskundervisningen – språket blir ett pålitligt verktyg
  • vill göra eleverna medvetna om sin inlärning och få dem att känna att de gör framsteg
  • vill komplettera med inspirerande lärar- och elevwebbar

Författare till Context 2 Student's Web är Tony Cutler. Tony är sedan många år verksam som pedagog, läromedels- och pjäsförfattare i Storbritannien.

  • Artikelnr: 40674845

Produkter i serien