Alla tiders historia 1b | Gleerups

Alla tiders historia 1b

Bok
399 kr
exklusive moms

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har byggts ut och förändrats med tiden. Böckerna har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. I serien ingår böcker till alla gymnasieskolans kurser i historia. I serien ingår även en lärarwebb med ytterligare material att använda i undervisningen.

Alla tiders historia 1b är i första hand skriven för 100p-kursen 1b i historia. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Kronologin kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer. Syftet är att eleverna ska föra med sig en förståelse av hur historia skapas och används.

Boken är rikt illustrerad med bilder och kartor. Alla tiders historia 1b passar dig som:

  • Söker ett läromedel eleverna tycker om att läsa och som gör historia roligt
  • Söker ett läromedel som inte bara har bra texter utan även innehåller frågor, uppgifter och övningar till historien
  • Tycker det är viktigt att eleverna arbetar med källkritik, historiesyn och historiebruk
  • Söker ett material där det även finns möjlighet att komplettera med material från webben
  • Vill ha en bok som i omfång är väl anpassad till 1b-kursen

Huvudförfattare till Alla tiders historia 1b är Hans Almgren. Hans Almgren är gymnasielärare, lektor och erfaren läromedelsförfattare.

 

 

 

  • Artikelnr: 40675170
  • Sidor: 452
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien