Alla tiders historia 1b | Gleerups

Alla tiders historia 1b

Bok
399 kr
exklusive moms

Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har byggts ut och förändrats med tiden. Läromedlen har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien består av tryckta elevböcker till alla gymnasieskolans kurser i historia samt en lärarwebb med ytterligare material för dig som lärare att använda i undervisningen.

Alla tiders historia 1b innehåller elva teman:
Källkritikens ABC
Forntiden
Antiken
Medeltiden
Upptäckternas och enväldets tid
Upplysningstiden
Revolutionernas tid
Världserövring och världskrig
Mellankrigstiden och andra världskriget
Tiden efter 1945
Det långa 1900-talet

Läromedlet är främst avsett för 100p-kursen Historia 1b. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Kronologin kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer. Syftet är att eleverna ska föra med sig en förståelse av hur historia skapas och används.

Alla tiders historia 1b i korthet:
• ett läromedel för de som läser kursen Historia 1b
• kronologisk uppbyggnad med tyngdpunkt på de två senaste århundradena
• tydligt fokus på källkritik, historiesyn och historiebruk

  • Artikelnr: 40675170
  • Sidor: 452
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien