Pedagogiskt arbete

  • Artikelnr: 40675774
  • 224 sidor
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012
299 kr
exkl moms

st

Pedagogiskt arbete

Om produkten
Prova
Extramaterial
Recensioner
Kommentera

Pedagogiskt arbete är skriven för gymnasieskolans kurs med samma namn. Den tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Vad är en bra pedagog? Varför är leken en viktig del i barns uppväxt och lärande? Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov? Det här och mycket mer diskuteras i Pedagogiskt arbete.

Boken har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Pedagogiskt arbete , med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor underlättar inlärningen.

Pedagogiskt arbete passar dig som:

  • Vill ha en bok med tydlig kursanpassning
  • Vill ha en lättläst, nyskriven bok anpassad efter GY11
  • Vill ha tillgång till lärarhandledning och lärarwebb med inspirerande extramaterial

Författare till Pedagogiskt arbete är Tove Phillips, lärare på Barn- och fritidsprogrammet, läromedelsförfattare och skribent.

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12122036

Lektör: Eva Pennegård

 

 

Boken Pedagogiskt arbete är ett läromedel för gymnasiekursen med samma namn. Den består av nio kapitel alla med samma struktur, en kort inledande text från en praktiksituation, några fördjupande diskussionsfrågor, därefter fakta om ämnet och avslutningsvis en sammanfattning, instuderingsfrågor och uppgifter. I slutet av boken finns dessutom en kortare ordlista med förklaringar till områdesspecifika ord. Innehållet är mycket grundläggande och består av baskunskaper för den som är intresserad av eller ska utbildas i pedagogiskt arbete. Det är inte en bok som man försjunker i och läser från pärm till pärm utan den är tydligt upplagd för att fungera som underlag i lektioner där läsaren fördjupar sina kunskaper från boken tillsammans med kurskamrater och lärare. Upplägget känns genomarbetat och för syftet bra och den tilltalande färgglada formgivningen som blandar löpande texter, bilder, punktlistor och inramade
faktarutor förstärker det intrycket.