Pedagogiskt arbete | Gleerups

Pedagogiskt arbete

Bok
299 kr
exklusive moms

Pedagogiskt arbete är ett läromedel för kursen med samma namn. Det har en tydlig koppling till kursplanen. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Pedagogiskt arbete innehåller nio teman:
Pedagogiska verksamheter
Barn är olika
Lek och lärande
Lagar och regler
Den demokratiska värdegrunden
Arbetsmiljö och säkerhet
Planera och genomföra
Uppföljning och dokumentation
Pedagogens roll

Läromedlet tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Pedagogiskt arbete behandlar frågor som: Vad är en bra pedagog? Varför är leken en viktig del i barns uppväxt och lärande? Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov? Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor underlättar inlärningen.

Pedagogiskt arbete i korthet:
• ett läromedel med tydlig kursanpassning
• lärarhandledning och lärarwebb innehåller inspirerande extramaterial

  • Artikelnr: 40675774
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien