Iris Biologi 1 | Gleerups

Iris Biologi 1

Bok
399 kr
exklusive moms

Iris biologi är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy 2011. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder gör författaren biologin både lockande och inspirerande. Iris biologi består av elevbok och digitalt läromedel.

Iris biologi 1 innehåller 10 teman:
En vetenskap växer fram
Om liv och celler
Arvets budbärare
Genetik
Liv i utveckling
Livets olika former
Djurens beteenden
Liv och miljö i samspel
Svenska ekosystem
Miljö och samhälle

Läromedlet inleds med ett allmänt kapitel om hur biologin vuxit fram som vetenskap. Därefter behandlas ämnesområdena genetik, evolution, systematik, etologi och ekologi. I det avslutande kapitlet diskuteras individens och samhällets roll för att nå en hållbar utveckling.

Iris biologi 1 i korthet:
• har ett pedagogiskt upplägg som tillåter flexibel planering
• ett läromedel som är rikt illustrerad med förklarande bilder
• har ett modernt innehåll som lyfter aktuella forskningsrön
• förklarar naturvetenskapliga begrepp på ett enkelt och tydligt sätt

  • Artikelnr: 40675996
  • Sidor: 328
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien