Mod att tala | Gleerups

Mod att tala

Bok
217 kr
exklusive moms

Retoriken beskriver hur vi tänker och agerar när vi talar. Därmed ger den också perspektiv på vardagliga samtal och på tal och samtal som vi tar del av i radio, på tv, i tidningar och sociala medier. I dagens samhälle är kommunikativ kompetens central, men förmågan att tala offentligt är inte medfödd. För att våga och kunna det behöver alla någon form av träning. I den här boken presenteras en metod som är utformad med tanke på personer med talängslan.

Genom praktiska övningar där svårighetsgraden ökar långsamt, samtidigt som deltagarna blir bekanta med retorikens tekniska element, utvecklas en vana att tala offentligt. Träningen sker i grupp, i en psykosocialt skyddad miljö. Metoden innehåller också pedagogiska åtgärder och hjälptekniker, som underlättar genomförandet av de retoriska övningarna och ger deltagarna en säkerhet i muntlig framställning.

Boken består av tre delar. I del 1 presenteras metodens teoretiska grunddrag; i del 2 presenteras själva metoden och del 3 innehåller övningar fördelade på fyra områden i retorikens praktik. Boken vänder sig till såväl läraren som studenten. För läraren är den en didaktisk handledning, för studenten en orientering om möjligheterna att komma över sin talängslan med hjälp av praktiska övningar.

Istvan Pusztai är lektor i retorik vid Södertörns högskola.

  • Artikelnr: 40676955
  • Sidor: 188
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012