Utkik 7-9 Geografi | Gleerups

Utkik 7-9 Geografi

Bok
335 kr
exklusive moms

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Utkik 7-9 Geografi Grundbok är uppbyggd kring det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel inleds med ett verklighetsanknutet ”case” som leder eleverna in i kapitlet samt en övergripande introduktion som inspirerar eleverna till att se en större helhet. Förutom den berättande texten, innehåller kapitlen ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb.

Utkik Geografi passar dig som:

  • söker material som är framtaget utifrån Lgr 11
  • vill ha ett material som tränar eleverna i att se sambanden mellan människa, natur och samhälle
  • vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar han eller hon behöver

Författare till Utkik Geografi är Bo Andersson, Västervik.

  • Artikelnr: 40677020
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien