Prima Matematik 2 Utmaning | Gleerups

Prima Matematik 2 Utmaning

Bok
79 kr
exklusive moms

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

Prima Matematik Utmaning 2, kan användas även om grundböckerna i Prima Matematik inte används. Utmaningsbokens övningar är svårare och fördjupar elevernas kunskaper. Prima Utmaning 2 är uppdelad i 10 kapitel, där varje kapitel inleds med målen för kapitlet. Målen överensstämmer med målen i grundböckerna, men i utmaningsboken är inte samtliga mål representerade. Det är samma upplägg på övningarna i utmaningsboken som det är i grundböckerna, vilket gör att eleverna enkelt känner igen sig på upplägget. Eleverna kan arbeta individuellt med övningarna eller så kan eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper, för att genom det få möjligheten att resonera och argumentera för sina tankegångar och lösningar. 

 Prima Utmaning 2 passar för dig som:

  • Söker en bok med roliga och utmanande uppgifter som komplement till Prima Matematik 2
  • Vill att eleverna ska arbeta med uppgifter där mål och upplägg överens stämmer med grundboken
  • Söker en bok för elever som behöver något att bita i
  • Söker en fristående extrabok

Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

 

  • Artikelnr: 40677129
  • Sidor: 64
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien

Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Mer om serien