Synpunkt 1a1+1b 100 p Lärarwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Synpunkt 1a1+1b 100 p Lärarwebb Individlicens 12 mån

Av Anders Henriksson
Digital produkt
249 kr
exklusive moms

Synpunkt naturkunskap innehåller texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring naturkunskapsfrågor. Till materialet finns en kompletterande elevwebb och lärarwebb som berikar undervisningen ytterligare.

Synpunkt 1a1 + 1b Lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta böckerna Synpunkt 1a1 50 p och Synpunkt 1b 100 p. Webben innehåller Lärarwebben innehåller samma komponenter som finns i Synpunkt 1a1+1b Elevwebb, men därutöver också en bildbank med bilder ur faktaboken lämpliga att projicera i klassrummet som underlag för teorigenomgångar. Här finns också underlag för den experimentella verksamheten i form av demonstrationer, laborationer och enklare undersökningar samt fördjupande fakta och pedagogiska tips, alltså allt det material som normalt förekommer i en lärarhandledning. 

Synpunkt 1a1 + 1b Lärarwebb i korthet:
• ger dig en generös bildbank perfekt för teorigenomgångar
• innehåller filmade webblektioner, demonstrationer, laborationer och undersökningar
• innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

  • Artikelnr: 40677167

Produkter i serien