Arena 50p | Gleerups

Arena 50p

Bok
319 kr
exklusive moms

Arena 50p

Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram för Gy2011. Serien omfattar förutom boken Arena 50p för kurs 1a1, Arena 123 för kurserna 1b, 2 och 3. Till Arena-serien finns ett webbstöd.

Arena 50p tar i åtta kapitel upp det centrala innehållet i kursen, varken mer eller mindre. Sist i varje kapitel finns en sammanfattning och frågor av varierande slag. Och insprängt finns löpande rutor som ger fördjupning och konkretion av den löpande texten. Den som använder Arena 123 känner igen bokens upplägg.

Webbstödet till boken vänder sig till både lärare och elever. Det har svar på bokens frågor, extra övningar, alla bokens bilder som pdf:er och quizar eleverna kan arbeta med för att testa sina kunskaper.

Arena 50 vänder sig till de som vill ha en bok som:

  • fokuserar på det centrala innehållet i kurs 1a1
  • är utförlig utan att vara omfattande
  • har ett webbstöd

Författaren Lars Olof Karlsson har själv lång erfarenhet som lärare i samhällskunskap, men har också som förläggare arbetat med samhällsvetenskaplig utgivning.

  • Artikelnr: 40677341
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012

Produkter i serien