Happy Workbook Year 8 2:a uppl | Gleerups

Happy Workbook Year 8 2:a uppl

Bok
110 kr
exklusive moms

Happy är ett basläromedel i engelska för årskurs 7-9. Innehållet i Happy är målinriktat och hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Happy gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig – och kontrollera att de faktiskt gjort det.
Happy 8 består av Textbook, Workbook, elevwebb och lärarwebb.

Happy Year 8 Workbook innehåller en mängd olika övningar som befäster kunskaperna till respektive texter i Happy textbook. Här finns ordinlärnings-, läsförståelse-, hörförståelse - och skrivuppgifter.
Sist i workbook finns den separata grammatikdelen där eleverna kan befästa nya grammatikkunskaper och repetera gamla. I övningsböckerna kan eleverna arbeta enskilt, i par eller i grupp.

Happy i korthet:
• är ett basläromedel med digitala komponenter
• sätter kunskap, nytta och motivation i centrum
• har ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning

  • Artikelnr: 40677617
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2013

Produkter i serien