Det goda lärandets grunder | Gleerups

Det goda lärandets grunder

Av Hans-Åke Scherp (red.), Mats Ekholm (red.)
Bok
164 kr
exklusive moms

Enligt skollagen från 2010 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med denna skrivning betonas betydelsen av mötet mellan vetenskapen och lärarnas dagliga arbete för skolans utveckling. För att kunna leva upp till dessa krav behöver lärare dock mer kunskap, både om vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär och om hur de kan användas i skolans arbete.

I den här boken presenteras klassrumsnära forskning om bland annat motivation, bedömning och problembaserad skolutveckling. Syftet är att visa hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan berika klassrumserfarenheter och skapa empiriskt grundad kunskap som är till nytta för andra lärare, men även för skolledare och dem som jobbar med utbildningsfrågor. Författarna beskriver även hur skolor kan organisera utvecklingsarbetet i enlighet med skollagens krav och på så sätt utveckla utbildningens kvalitet.

Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik, Karlstad universitet.

Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik, Karlstad universitet.

  • Artikelnr: 40678102
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014