Prima Svenska 4 Min logg Elevwebb | Gleerups

Prima Svenska 4 Min logg Elevwebb

Av Mirja Johannesson
Digital produkt
20 kr
exklusive moms

Prima svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. En välfylld basbok, en loggbok med nya möjligheter för individuell språkutveckling och dokumentation och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning.

Prima svenska passar dig som:

  • söker ett basläromedel med digitala komponenter
  • vill ha omfattande lärarmaterial
  • vill ha innehåll utifrån Lgr 11 och hjälp med bedömning

Prima svenska, Min logg 4 är elevens komplement till den tryckta boken Prima svenska 4 Basbok. I elevwebben finns det utrymme för elevens personliga skrivutveckling och det finns uppgifter av olika slag. Dels som förberedelse inför arbetet i Basboken och som tillämpning av det man har arbetat med i Basboken. Dels för reflektion och självskattning. Det finns också möjlighet för dig att ge respons på dina elevers texter. Du som lärare behöver en lärarwebb för att kunna kommunicera med och följa dina elevers resultat.

Författaren Mirja Johannesson har erfarenhet både som lärare och läromedelsförfattare.  Hon har arbetat i årskurs 3-6 i 10 år.

  • Artikelnr: 40678416

Produkter i serien

Prima SVENSKA FÖR F-6

Prima svenska - gör alla till stjärnor!

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok, en personlig loggbok och en hjälpsam lärarwebb som ger förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.
Mer om serien