Arena 123 2:a uppl | Gleerups

Arena 123 2:a uppl

Bok
459 kr
exklusive moms

Arena är en läromedelsserie för samhällskunskap på gymnasiet som tagits fram för Gy2011. Serien har, förutom boken Arena 123 för kurserna 1, 2 och 3, en bok för kurs 1a1 – Arena 50p, samt Arena – Internationell ekonomi och Arena – Internationella relationer för kurserna med samma namn. Till Arena-serien finns ett webbstöd. Alla böckerna i Arena-serien finns också som interaktiva böcker.

Arena 123 täcker förutom stoffet till de tre kurserna i samhällskunskap stora delar av kurserna Internationella relationer och Internationell ekonomi. Boken har en klassisk struktur, men innehåller mycket intressant nytt stoff som hör till dagens undervisning i samhällskunskap och ligger i linje med Gy2011. Denna andra upplaga har utökats med ytterligare 12 sidor om privatekonomi och privatjuridik.

Bokens text förklarar utförligt och noga de teorier och modeller den tar upp. Sist i varje kapitel finns frågor av varierande slag. Och insprängt finns löpande rutor som ger fördjupning och konkretion av den löpande texten.
Till boken finns det både elev- och lärarwebbar. I dem finns svar på bokens frågor, extra övningar, alla bokens bilder som pdf:er och interaktiva frågor som eleverna kan arbeta med för att testa sina kunskaper.

Du ska välja Arena 123 om du vill ha en bok som:

  • Utförligt förklarar de modeller och teorier den tar upp
  • Har många bra arbetsuppgifter och intressanta frågeställningar som gör ämnet levande
  • Förbereder eleven väl för kommande studier
  • Har en webb med mycket extra material

Författaren Lars-Olof Karlsson har själv lång erfarenhet som lärare i samhällskunskap, men har också som förläggare arbetat med samhällsvetenskaplig utgivning.

  • Artikelnr: 40678430
  • Sidor: 476
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien