Möt historien 50p | Gleerups

Möt historien 50p

Bok
299 kr
exklusive moms

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. 

Möt historien 50p innehåller åtta teman:
Historia – nuets rötter
Källor, källkritik och historiebruk
Från forntiden till den moderna tidens början
Det moderna Sveriges framväxt
Från jordbrukssamhälle till tjänstesamhälle
De stora konflikternas tid                   
Ryssland, Kina och USA – dagens stormakter

Detta är ett läromedel avsett för kursen Historia 1a1 och riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Här står de stora utvecklingslinjerna och de viktigaste brytpunkterna i fokus, ackompanjerat av ett rikt bildmaterial. Läromedlets första avsnitt behandlar översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet. Med ett berättande och lättläst språk presenteras historien i fem kronologiska och tematiks kapitel. Det är sammanhängande – men samtidigt fristående – berättelser som ger en tydlig överblick över hur utvecklingen gått till inom respektive tema. Detta upplägg innebär att det är möjligt att på ett enkelt sätt välja bort något kapitel utan att den röda tråden, eller kronologin, går förlorad. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk.

Möt historien 50p i korthet:
• riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans yrkesförberedande program
• fokuserar på de stora utvecklingslinjerna och de viktiga brytpunkterna
• berättande och lättläst språk
• avsnitten avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk

  • Artikelnr: 40678454
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien