Möt historien 50p | Gleerups

Möt historien 50p

Bok
299 kr
exklusive moms

Möt historien är en nyskriven bok med rikt bildmaterial för gymnasiets kurs 1a1 i historia. Den är framtagen med avsikt att med breda penseldrag visa på de stora utvecklingslinjerna – men även viktiga brytpunkter – i historien.
Bokens första avsnitt behandlar översiktligt bland annat alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet.

Bokens huvuddel består av fem mer eller mindre fristående kronologiska teman:

  • Det moderna Sveriges framväxt
  • Från jordbruks- till industrisamhälle
  • De stora konflikternas tid
  • Imperialismen och dess arv
  • Ryssland, Kina och USA - dagens stormakter

Varje tema avslutas med frågor och källövningar.

Möt historien passar dig som:
- Undervisar på de yrkesförberedande programmen
- Vill kunna visa på stora förändringsprocesser och viktiga brytpunkter
- Vill arbeta med källövningar och dokument

Författare är Olle Larsson, gymnasielärare, historiker och skribent. Han har medverkat i läromedlet Alla tiders historia 2-3, är en ofta sedd skribent i Populär historia och författare till ett flertal historiska böcker för allmänheten.

  • Artikelnr: 40678454
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien