Prima Formula 5 Lärarwebb individlicens 12 mån | Gleerups

Prima Formula 5 Lärarwebb individlicens 12 mån

Av Bo Sjöström; Jacob Sjöström; Kristina Sörensson
Digital produkt
225 kr
exklusive moms

Prima Formula 5 Lärarwebb individlicens 12 mån

Prima Formula har utvecklats efter innehållet i Lgr 11. Eleverna har möjlighet att nå långt kunskapsmässigt och få mycket goda matematiska förmågor, meningen är att eleverna ska ha gått igenom alla läroplanens kunskapskrav till jul i åk 6. Du som lärare får ett unikt lärarstöd med prov utformade som nationella prov, stöd i att se elevernas förmågor och att ge formativ bedömning.

Prima Formula 5 Lärarwebb innehåller allt som finns i den tryckta lärarhandledningen, bland annat kommentarer till elevbokens uppgifter, facit och övningsblad.

Här finns också:

 • skrivbar matris där det centrala innehållet i Lgr 11 är kopplat med elevbokens övningar, så att du eller eleven kan fylla i när eleven är säker på vissa moment. Där finns också möjlighet att skriva formativ bedömning.
 • matte-verktygslåda, där du kan göra egna interaktiva presentationer med växling av pengar, jämföra bråk, digitala och analoga klockor och mycket mer
 • prov, utformade som nationella prov
 • bedömningsstöd kopplade till betyg och förmågor
 • formativ själv- och kamratbedömning
 • interaktiva gruppledtrådar
 • bildarkiv – bilder och sidor från elevboken
 • filmer

Lärarwebben passar dig som vill:

 • låta eleverna arbeta med aktiviteter och uppgifter som stimulerar till att upptäcka mönster, se samband och förstå begrepp
 • introducera matematiska områden med hjälp bildarkiv från elevboken
 • göra egna interaktiva presentationer med Matte-verktygslådan
 • ha ett grundligt stöd för klassrumsdiskussioner, prov (likt nationella prov), bedömning (formativ och kopplat till förmågor och betyg)
 • arbeta med ”flipped classroom” med hjälp av filmer

Bo Sjöström – har gjort ett forskningsprojekt där han har följt en klass från åk 4-6. Han har också arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och med konstruktion av nationella prov.
Jacob Sjöström – undervisar i matematik på Dammfriskolan i Malmö.
Kristina Sörensson – undervisar i matematik på Vårfruskolan i Lund.

 • Artikelnr: 40678522

Produkter i serien