Prima Matematik 3B Facit 5-pack | Gleerups

Prima Matematik 3B Facit 5-pack

Av Åsa Brorsson
Bok
191 kr
exklusive moms

Prima Matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1 till 3, målinriktad med tydlig förankring i Lgr 11. Med Prima Matematik arbetar eleverna med uppgifter av olika karaktär, vilket ger eleverna förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.

Med hjälp av Prima Matematiks Facit kan du som lärare enklare och smidigare rätta elevernas grundböcker. Till uppgifterna, som är av en öppnare karaktär, finns det till en del av uppgifterna förslag på svar. 

Eleverna kan med Prima Matematiks Facit ta ansvar för sitt eget lärande. De kan rätta sina uppgifter medan de kommer ihåg hur de tänkte. Om eleverna har fel, kan de fundera över på vilket sätt de gjorde fel och på så sätt lära sig av sina misstag. De uppgifter som det inte finns något facit till får du som lärare rätta.

Prima Matematik 3B, Facit passar för dig som:

• använder Prima Matematiks grundböcker
• vill underlätta rättningen av grundböckerna
• låta eleverna ta eget ansvar över sitt lärande

Författare till Prima Matematik är Åsa Brorsson. Åsa Brorsson är matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

  • Artikelnr: 40678881
  • Sidor: 76
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2014

Produkter i serien

Prima matematik för F-3

Prima matematik – kommunikation och målfokus

Prima matematik är ett av Sveriges mest populära läromedel i matematik för lågstadiet! Här får eleverna utveckla sina matematiska förmågor och blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling. Kommunikationen står i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig.
Mer om serien