FT-Test G-Block Webb lärarlicens 18 mån | Gleerups

FT-Test G-Block Webb lärarlicens 18 mån

Av Gleerups
Digital produkt
199 kr
exklusive moms

FT Test G-Block är ett läromedel för kunskapstest, träning och repetition för kurserna:
- Personbilsteknik introduktion
- Reparation av personbilar och lätta transportfordon

Alla FT Test har elevlicenser och lärarlicenser som köps var för sig. Anledningen till att det finns speciella lärarlicenser är att det där medföljer en modul för elevadministration

FT Test G-Block innehåller 42 övningar (kunskapstester). Ett test per uppdrag i Prestanda G-Block Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en feedback , återkoppling, på sitt svar. Efter fullgjort test kan eleven i en rapportfunktion följa upp sitt resultat och sina svar. Varje test innehåller 15-25 uppgifter, men endast 15 st uppgifter slumpas fram per tillfälle.

FT Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg. Läromedlet kan användas på skolan eller hemma, det som behövs är en webbläsare och en internetuppkoppling.. Eftersom FT Test består av deltester knutna till alla uppdrag i Startblock P och T kan testerna användas som en självdiagnos efter varje avklarad övning.

FT Test delar inloggningssida med våra interaktiva böcker. Du registrerar själv dina elever, om de inte redan finns inlagda av någon annan på skolan. Har skolan köpt våra interaktiva böcker, till exempel Prestanda Bas och Prestanda Branschkunskap, används samma inloggningsuppgifter.

I ett rapportverktyg kan du följa elevernas arbete i FT Test. Eleverna har en egen personlig rapportfunktion där de kan se sina resultat.

Författare: Sven Larsson och Anders Ohlsson

  • Artikelnr: 40679352

Produkter i serien