FT-Test Startblock Webb lärarlicens 18 mån | Gleerups

FT-Test Startblock Webb lärarlicens 18 mån

Av Gleerups
Digital produkt
199 kr
exklusive moms

FT Test Startblock Lärarwebb är kopplad till FT Test Startblock Elevwebb. Med lärarwebben administrerar du dina elever och läser rapporter om deras resultat. Du har i övrigt samma innehåll här som i elevwebben.

FT Test Startblock är ett webbaserat test-diagnosverktyg för gymnasiekurserna:

  • Fordonsteknik introduktion
  • Fordon- och transportbranschernas ...


FT Test Startblock   innehåller ett test per övning/uppdrag i Prestanda Startblock. Efter att eleven besvarat en fråga rättas den och eleven får direkt en feedback (återkoppling) på sitt svar. Efter fullgjort test ser eleven andel poäng i förhållande till maxpoäng. Eleven kan också efter att ha gjort testet gå genom sina svar.

FT Test kan användas i olika syften. Det kan användas som ett test-diagnosverktyg, men även som ett extra övningsmaterial där den feedback eleven får gör det till ett effektivt lärverktyg. Det kan användas på skolan eller hemma. Eftersom FT Test Startblock består av deltester knutna till alla uppdrag i Prestanda Startblock kan testerna användas som en självdiagnos efter varje avklarad övning.

  • Artikelnr: 40679369

Produkter i serien